fbpx

W naszej ofercie proponujemy również realizację audytów energetycznych i remontowych budynków mieszkalnych, zgodnych z wymaganiami określonymi w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Według ustawy, przez audyt energetyczny rozumie się opracowanie przedstawiające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Jest to opracowanie, które wprowadza konkretne zmiany i rozwiązania (techniczne, organizacyjne) mające na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektu budowlanego.

Audyt remontowy wskazuje zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego. Jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się o premię remontową.

Realizujemy również usługę audytu energetycznego poszerzonego o wyliczenie efektu ekologicznego, wymaganego dla przedsięwzięć realizowanych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW, BGK czy z Funduszy Unijnych.