fbpx

Sun Gallo s.c. zapewnia profesjonalną obsługę i wsparcie przy przygotowaniu i projektowaniu inwestycji, podparte doświadczeniem, w szczególności:

  • Projekty budowlane i wykonawcze,
  • Opracowanie koncepcji technicznych oraz programowo-przestrzennych,
  • Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych,
  • Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego,
  • Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
  • Opinie o efekcie ekologicznym