fbpx

Sun Gallo oferuje kompleksową pomoc w uzyskaniu dofinansowania na budowę instalacji w oparciu o odnawialne źródła energii. Posiadamy rozległe doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji z funduszy dostępnych na terenie Polski, w zakresie:

• Regionalnych Programów Operacyjnych,
• Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
• Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• Wojewódzkiego Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie przygotowujemy:

• Studia wykonalności,
• Bussines Plany,
• Wnioski o dofinansowanie.

OSOBY FIZYCZNE

FIRMY

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ