fbpx

LEMUR

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki z częściowym umorzeniem. Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w zależności od uzyskanej klasy energetycznej A, B lub C. Natomiast intensywność dofinansowania w formie pożyczki wynosi do 1000 zł na metr kwadratowy powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze z możliwością umorzenia w wysokości do 70% kwoty pożyczki, stosownie do uzyskanego efektu ekologicznego, potwierdzającego uzyskanie klasy energetycznej A, B lub C.

 

GEKON

Idea pobudzenia innowacyjności polskiej gospodarki i zaoferowania na rynku kompleksowego i nowoczesnego programu mającego na celu wsparcia rozwoju i wdrażania technologii w obszarze Eko-innowacji była jedną z podstawowych intencji przygotowania Programu Gekon. Program jest wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Prace nad nowym instrumentem wsparcia rozpoczęły się we wrześniu 2011 roku od podpisania Porozumienia między NFOŚiGW a NCBR w sprawie podjęcia wspólnych działań mających na celu rozwój polskich technologii proekologicznych poprzez współfinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych.