fbpx

JAK DZIAŁA OŚWIETLENIE LED

Powstawanie światła w diodach jest związane ze zjawiskiem elektroluminescencji zachodzącym w materiałach półprzewodnikowych. Półprzewodnik jest kryształem zbudowany z dwóch warstw N i P, z których N posiada dużą liczbę elektronów (ładunek ujemny) a P dużą ilość tzw. dziur (ładunek dodatni). Po przepływie prądu do półprzewodnika następuje zjawisko przeskakiwania elektronów z warstwy N do warstwy P. Energia wydziela się podczas przeskoku, zostaje ona wydzielona na zewnątrz w postaci promieniowania, czyli po prostu światła.

Kolor światła zależny jest od rodzaju materiału z którego wykonany jest półprzewodnik. W zależności od odległości jaką mają do przeskoczenia elektrony z warstwy N do P, powstaje fala o określonej długości a więc o określonym kolorze. Przykładowo chcąc otrzymać diodę świecącą w kolorze czerwonym do jej produkcji należałoby użyć fosforku galu lub fosforo-arsenku galu a aby uzyskać światło niebieskie azotku galu.