fbpx

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

Instalacje fotowoltaiczne to systemy zmieniające pochłaniane światło bezpośrednio w energię elektryczną. Wyprodukowany w taki sposób prąd stały, za pomocą przetwornic tzw. inwerterów  jest przekształcany i dostosowywany na prąd zmienny i oddany do sieci energetycznej budynku (system „on grid”). Wytworzona w tej sposób energia może być wykorzystana na własne potrzeby lub odsprzedana do operatora sieci energetycznej. Aby uzyskać możliwie jak największą efektywność instalacji, moduły fotowoltaiczne powinny być zamontowane w kierunku południowego azymutu (180) przy optymalnym kącie nachylenia, który mieści się w granicach 30-35 stopni).

Proces budowy elektrowni fotowoltaicznej składa się z następujących etapów :

1. Analiza miejsca instalacji (sposób umieszczenia paneli, miejsca montażu inwerterów, dostępność i moc przyłącza AC, analiza zacienienia, w przypadku dachu: analiza stopnia nachylenia i kierunku geograficznego dachu i maksymalnego obciążenia oraz konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego).

2. Analizy tej dokonuje się na podstawie wizji lokalnej. Przygotowanie projektu instalacji przy użyciu specjalistycznego oprogramowania np. PV Sol, przedstawiającego :

  • ułożenie i ilość paneli fotowoltaicznych (ilość i rozmieszczenia rzędów, nachylenie),
  • dobór właściwych falowników oraz podłączenia do nich odp. rzędów paneli,
  • dobór właściwego systemu montażowego na określone miejsce instalacji (system gruntowy, system na dach płaski lub skośny, z możliwością penetracji dachu lub bez penetracji dachu),
  • dane dot. efektywności elektrowni : produkcja energii (chwilowo, miesięcznie, rocznie) oraz prezentację wielu danych dodatkowych.

3. W oparciu o informacje uzyskane z pkt.1-2: przygotowanie ostatecznej wyceny kosztu budowy elektrowni słonecznej oraz oferty finalnej dla inwestora.

4. Po zatwierdzeniu oferty: kompletacja sprzętu, przygotowania projektów montażowych (drogi kablowe, odłączniki, systemy zabezpieczeń, łączenie stringów do inwerterów itp.).

5. Budowa zaprojektowanej instalacji „pod klucz”.

6. Przygotowanie dokumentacji dla inwestora, niezbędnej do przyłączenia elektrowni do sieci energetycznej.