fbpx

Wymiennik pionowy zaaplikowany jest w pionowym odwiercie, uzupełnionym na całej swej długości specjalną masą wypełniającą przestrzeń pierścieniową. Poprawnie dobrany pod względem głębokości i szczelnie wykonany realizuje sprawnie proces wymiany ciepła.

Na wydajność dolnego źródła mają wpływ takie parametry, jak wilgotność, udział pierwiastków mineralnych, jak i pęcherzyków powietrza. Suchy grunt piaszczysty ma najmniej korzystne parametry do odbioru ciepła- co za tym idzie jest mniej efektywny. Natomiast najkorzystniejsze parametry uzyskuje się, gdy wymiennik ciepła umieszczony jest w strumieniu wody gruntowej lub bardzo nawilżonej strukturze gruntu – pozwala to na szybką odbudowę potencjału energetycznego dolnego źródła.

Odwiert, do którego wprowadzane są pionowe odcinki rur polietylenowych o określonej średnicy, wykonuje się wiertnicą mechaniczną, metodą wiercenia obrotowego z płuczką przy gruntach miękkich, natomiast w przypadku gruntów twardych metodą wiercenia obrotowo-udarowego z młotkiem dolnym.

Głębokość odwiertu jest ściśle uzależniona od takich czynników jak: dostępność miejsca, ilość energii potrzebnej do uzyskania z grunt,  możliwości technicznie firmy wykonującej odwiert. Odwierty mogą sięgać ok. 100 m głębokości.

Istotnym aspektem przy rozmieszczeniu sond jest zasada zachowania właściwych odległości między nimi, aby nie doprowadzić do nadmiernej eksploatacji dostępnych zasobów ciepła oraz zapewnić regenerację sond w okresie letnim.

Uzyski energetyczne z gruntu są możliwe do określenia w danej lokalizacji za pomocą przygotowania pełnej dokumentacji geologicznej, która wstępnie wskazuje potencjał energetyczny znajdujących się na danym terenie warstw. Co za tym idzie – taki przekrój i znajomość struktury pozwala na dookreślenie również głębokości odwiertu adekwatnego do zapotrzebowania.

Podstawowe zalety dolnego źródła w postaci sondy pionowej:

– gwarancja stabilnych temperatur w gruncie,

– uniezależnienie się od  warunków pogodowych (np. ujemna temperatura),

– długa żywotność  (nawet 50 lat),

– nie wymaga poświęcenia powierzchni działki (możliwość instalacji na małych powierzchniach),

– wykorzystanie ciepła w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

Zdecydowanie rzadszym rozwiązaniem jest zastosowanie wymiennika poziomego. Wymaga on  poświęcenia większej powierzchni działki, na której uprawa krzewów lub zasadzenie drzew nie będzie później możliwe. Przy doborze takiego wymiennika należy zwrócić szczególną uwagę na wody przypowierzchniowe, rodzaj gruntu oraz jego wilgotność, istniejące ewentualne instalacje podziemne oraz ukształtowanie terenu i jego dostępność. Wymiennik należy umieścić poniżej strefy przemarzania na poziomie około 1,5 – 1,8 m. Odpowiednia głębokość posadowienia, średnica rury, odległość między sąsiednimi rurami, czas eksploatacji gwarantują uzyskiwanie w sposób niezakłócony założonego strumienia ciepła. Regeneracja kolektora poziomego jest uzależniona od warunków atmosferycznych – w szczególności nasłonecznienia i opadów- dlatego tak ważnym jest, aby teren nie został zagospodarowany (np. drzewa , altana, drewutnia itp.).

Istnieją różne sposoby rozłożenia wymiennika w zależności od struktury gruntu. Mogą to Państwo prześledzić na filmach zamieszczonych poniżej strony.

Nasza oferta obejmuje:

• sporządzenie projektu (oraz projekt prac geologicznych – na życzenie inwestora),

• uporządkowanie terenu i przygotowanie pod kolejne etapy realizacji inwestycji,

• nadzór nad jego realizacją (nadzór geologiczny – na życzenie inwestora),

• wykonywania odwiertów pionowych pod pompę ciepła.

Powierzone nam projekty realizujemy w oparciu o najwyższej klasy produkty min. marki ASPOL oraz MUOVITECH, które zostały objęte 10-letnią gwarancją na szczelność kolektorów.

Wszystkie nasze prace są realizowane zgodnie z aktualnie obwiązującymi przepisami i ustawodawstwem w zakresie prac górniczych i geologicznych.