fbpx

Termomodernizacja prowadzi do zmniejszenia ilości energii cieplnej zużywanej w budynku – jej celem i główną korzyścią jest ograniczenie kosztów ogrzewania z zapewnieniem odpowiednich warunków komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w użytkowanych pomieszczeniach.

Rekomendujemy niniejsze rozwiązanie, jeśli:

• ponoszone są duże koszty związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej w niskoefektywnych i przestarzałych ogrzewaczach,
• używane paliwa mocno zanieczyszczają bezpośrednie otoczenie i środowisko naturalne (węgiel, koks),
• występuje brak odpowiedniej izolacji prowadzący do dużych strat ciepła, które przenikają przez ściany zewnętrzne, stropy, poddasza, mostki cieplne, stropodachy oraz nieszczelne okna o niskiej jakości termicznej,
• występuje wykorzystanie przestarzałego kotła grzewczego o niskiej sprawności lub pieca oraz przestarzałej instalacji grzewczej,
• występują wyeksploatowane i nieszczelne okna,
• w sezonie grzewczym warunki mikroklimatyczne oraz poziom ciepła w pomieszczeniach jest niewłaściwy (odnoszenie wrażenia przeciągów, odczuwanie chłodu, niewłaściwa wilgotność powietrza),
• brak indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania pomiędzy lokatorów nie stanowi motywacji do oszczędnego gospodarowania energią.